Εναλλασσόμενες τεχνοτροπίες σελίδας σε περιττές και άρτιες σελίδες

Εικονίδιο

Το LibreOffice μπορεί αυτόματα να εφαρμόσει εναλλασσόμενες τεχνοτροπίες σελίδας στις ζυγές σελίδες (αριστερές) και στις μονές (δεξιές) σελίδες του εγγράφου σας. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνοτροπίες σελίδας για να εμφανίσετε διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα σε ζυγές και μονές σελίδες. Η τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του χώρου εργασίας.

Ορισμός εναλλακτικών τεχνοτροπιών σελίδας

  1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδας.

  2. Στον κατάλογο των τεχνοτροπιών σελίδας, δεξιοπατήστε "Αριστερή Σελίδα" και επιλέξτε Τροποποίηση.

  3. Πατήστε στην καρτέλα Διαχείριση.

  4. Επιλέξτε "Δεξιά σελίδα" στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία και ύστερα πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

  5. Στον κατάλογο τεχνοτροπιών σελίδας, δεξιοπατήστε "Δεξιά σελίδα" και επιλέξτε Τροποποίηση.

  6. Επιλέξτε "Αριστερή σελίδα" στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία και ύστερα πατήστε Εντάξει.

  7. Μεταβείτε στην πρώτη σελίδα του εγγράφου σας, και διπλοπατήστε "Δεξιά Σελίδα" από τον κατάλογο με τις τεχνοτροπίες σελίδας στο παράθυρο διαλόγου Τεχνοτροπίες.

Για να προσθέσετε μια κεφαλίδα σε μία από τις τεχνοτροπίες σελίδας, επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα και επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που θέλετε να προσθέσετε στην κεφαλίδα. Στο πλαίσιο της κεφαλίδας, πληκτρολογήστε το κείμενο το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κεφαλίδα.

Για να προσθέσετε ένα υποσέλιδο σε μια τεχνοτροπία σελίδας, επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο και επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που θέλετε να προσθέσετε στο υποσέλιδο. Στο πλαίσιο του υποσέλιδου, πληκτρολογήστε το κείμενο το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως υποσέλιδο.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν δεν επιθυμείτε να έχετε κεφαλίδα ή υποσέλιδο στη σελίδα τίτλου του εγγράφου σας, εφαρμόστε την τεχνοτροπία "Πρώτη σελίδα" στη σελίδα τίτλου.


Αποφυγή εκτύπωσης κενών σελίδων

Εάν δύο περιττές ή δύο άρτιες σελίδες ακολουθούν η μία αμέσως μετά την άλλη στο έγγραφό σας, το Writer θα εισάγει ανάμεσά τους εξ ορισμού μια κενή σελίδα. Μπορείτε να εμποδίσετε αυτές τις κενές σελίδες, που δημιουργήθηκαν αυτόματα, να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε PDF.

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Writer - Εκτύπωση.

  2. Αφαιρέστε το σημάδι επιλογής από την επιλογή Εκτύπωση αυτόματα εισηγμένων κενών σελίδων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!