Αφαίρεση λέξεων από λεξικό του χρήστη

  1. Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Βοηθήματα γραφής.

  2. Επιλέξτε το λεξικό χρήστη που επιθυμείτε να επεξεργασθείτε στον κατάλογο Χρήστης και ύστερα πατήστε Επεξεργασία.

  3. Επιλέξτε τη λέξη που επιθυμείτε να διαγράψετε από τον κατάλογο Λέξη και ύστερα πατήστε Διαγραφή.

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!