Κείμενο υπό συνθήκες για καταμέτρηση σελίδων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο κειμένου υπό συνθήκες το οποίο να εμφανίζει τη λέξη "σελίδες" αντί για "σελίδα" σε συνδυασμό με ένα πεδίο καταμέτρησης σελίδων αν το έγγραφό σας περιέχει περισσότερες από μία σελίδες.

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα στη θέση του εγγράφου σας όπου επιθυμείτε να εισάγετε την καταμέτρηση σελίδων.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Καταμέτρηση σελίδων και ύστερα εισάγετε ένα κενό διάστημα.

  3. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Συναρτήσεις.

  4. Πατήστε "Κείμενο υπό συνθήκες" στον κατάλογο Τύπος.

  5. Πληκτρολογήστε Σελίδα > 1 στο πεδίο Συνθήκη.

  6. Πληκτρολογήστε Σελίδεςστο πεδίο Τότε.

  7. ΠληκτρολογήστεΣελίδα στο πεδίο Αλλιώς.

  8. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα στο Κλείσιμο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!