Αρίθμηση κεφαλαίων

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ιεραρχία των επικεφαλίδων ή να αποδώσετε ένα επίπεδο της ιεραρχίας σε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρίθμηση κεφαλαίων και ενοτήτων σε τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδων. Εξ ορισμού, η τεχνοτροπία παραγράφου "Επικεφαλίδα1" είναι στην κορυφή της ιεραρχίας κεφαλαίων.

Για να προσθέσετε αυτόματη αρίθμηση σε μια τεχνοτροπία επικεφαλίδας

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου και έπειτα πατήστε την καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Στο πλαίσιο Τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε την τεχνοτροπία επικεφαλίδας στην οποία θέλετε να προσθέσετε αριθμούς κεφαλαίου.

  3. Στο πλαίσιο Αριθμός, επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε Εντάξει.

Για να αφαιρέσετε την αυτόματη αρίθμηση κεφαλαίων από μια παράγραφο επικεφαλίδας

  1. Κάντε κλικ στην αρχή του κειμένου στην παράγραφο της επικεφαλίδας, ύστερα από τον αριθμό.

  2. Πατήστε το πλήκτρο οπισθοδιαγραφής (Backspace) για να διαγράψετε τον αριθμό.

note

Πατήστε Shift+Backspace με τον δρομέα στην αρχή της επικεφαλίδας για επιστροφή στον αριθμό.


Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου ως επικεφαλίδα

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Πατήστε στο επίπεδο επικεφαλίδας που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στην προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου στον κατάλογο Επίπεδο.

  3. Επιλέξτε την προσαρμοσμένη τεχνοτροπία στο πεδίο Τεχνοτροπία παραγράφου.

  4. Πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!