Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διάταξη σελίδας και σύμφωνα με αυτή ύστερα να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία σελίδας.

Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία σελίδας που να εμφανίζει μία συγκεκριμένη κεφαλίδα, και μια άλλη τεχνοτροπία σελίδας που να εμφανίζει διαφορετική κεφαλίδα.

  1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο κειμένου, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδας.

  2. Πατήστε το εικονίδιο Ενέργειες τεχνοτροπιών και επιλέξτε Νέα τεχνοτροπία από επιλογή από το υπομενού.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα στο πεδίο Όνομα τεχνοτροπίας και ύστερα πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

  4. Διπλοπατήστε το όνομα στον κατάλογο για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στην τρέχουσα σελίδα.

  5. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα και επιλέξτε την νέα τεχνοτροπία σελίδας από τον κατάλογο.

  6. Πληκτρολογήστε το κείμενο που επιθυμείτε στην κεφαλίδα. Τοποθετήστε τον δρομέα στην περιοχή του κυρίως κειμένου έξω από την κεφαλίδα.

  7. Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές - Χειροκίνητες αλλαγές.

  8. Στην περιοχή Τύπος, επιλέξτε Αλλαγή σελίδας και έπειτα επιλέξτε “Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας” από το πλαίσιο Τεχνοτροπία.

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 για δημιουργήσετε μια δεύτερη προσαρμοσμένη τεχνοτροπία σελίδας με διαφορετική κεφαλίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!