Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Στα έγγραφα κειμένου, μπορείτε να προσθέσετε συνεχόμενα αριθμημένα υπομνήματα σε γραφικά αντικείμενα, πίνακες, πλαίσια και αντικείμενα σχεδίασης.

Μπορείτε να επεξεργασθείτε το κείμενο και τις περιοχές αρίθμησης για διαφορετικούς τύπους υπομνημάτων.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν προσθέτετε ένα υπόμνημα σε μια εικόνα ή σε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο και το υπόμνημα τοποθετούνται μαζί σε ένα νέο πλαίσιο. Όταν προσθέτετε υπόμνημα σε πίνακα, το κείμενο του υπομνήματος εισάγεται ως παράγραφος δίπλα στον πίνακα. Όταν προσθέτετε υπόμνημα σε πλαίσιο, το κείμενο του υπομνήματος προστίθεται στο κείμενο μέσα στο πλαίσιο, είτε πριν είτε μετά το υπάρχον κείμενο.


Εικονίδιο συμβουλής

Για να μετακινήσετε το αντικείμενο μαζί με το υπόμνημα, σύρετε το πλαίσιο που τα περιέχει. Για να ενημερώσετε την αρίθμηση του υπομνήματος ύστερα από τη μετακίνηση του πλαισίου πιέστε το πλήκτρο F9.


Για τον ορισμό ενός υπομνήματος συνεχίστε ως εξής:

  1. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε υπόμνημα.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα.

  3. Εφαρμόστε τις επιλογές που επιθυμείτε και ύστερα πατήστε το πλήκτρο Εντάξει. Αν προτιμάτε, μπορείτε επίσης να εισάγετε διαφορετικό κείμενο στο πλαίσιο Κατηγορία, παραδείγματος χάρη Εικόνα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να επεξεργασθείτε το υπόμνημα απευθείας στο έγγραφο.


Ένα υπόμνημα μορφοποιείται με την τεχνοτροπία παραγράφου που ταιριάζει με την κατηγορία του υπομνήματος. Παραδείγματος χάρη, αν εισάγετε ένα υπόμνημα "Πίνακας", η τεχνοτροπία της παραγράφου "Πίνακας" θα εφαρμοστεί στο κείμενο του υπομνήματος.

Εικονίδιο συμβουλής

Το LibreOffice μπορεί να προσθέσει αυτόματα ένα υπόμνημα όταν εισάγετε ένα αντικείμενο, γραφικό, πλαίσιο ή πίνακα. Επιλέξτε - LibreOffice Writer - Αυτόματο υπόμνημα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!