Υπολογισμοί σε πίνακες

Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς που εκτείνονται σε περισσότερους από έναν πίνακες σε ένα έγγραφο κειμένου.

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, εισάγετε δύο πίνακες, και πληκτρολογήστε αριθμούς σε μερικά κελιά και στους δύο πίνακες.

  2. Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κενό κελί σε έναν από τους πίνακες.

  3. Πιέστε το πλήκτρο F2.

  4. Στη γραμμή εργαλείων Τύπος, εισάγετε τη συνάρτηση που επιθυμείτε να εκτελεστεί, για παράδειγμα, =SUM.

  5. Κάντε κλικ σε ένα κελί που περιέχει έναν αριθμό, εισάγετε το σύμβολο συν (+), και έπειτα κάντε κλικ σε ένα διαφορετικό κελί που περιέχει αριθμό.

  6. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!