Προβολή του αποτελέσματος ενός υπολογισμού πίνακα σε διαφορετικό πίνακα

Μπορείτε να εκτελέσετε έναν υπολογισμό σε κελιά ενός πίνακα και το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε διαφορετικό πίνακα.

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, εισάγετε έναν πίνακα με αρκετές γραμμές και στήλες, και ύστερα εισάγετε έναν άλλο πίνακα αποτελούμενο από ένα κελί.

  2. Εισάγετε αριθμούς σε μερικά από τα κελιά του μεγάλου πίνακα.

  3. Τοποθετήστε τον δρομέα στον πίνακα με το ένα κελί και ύστερα πιέστε το πλήκτρο F2.

  4. Στη γραμμή εργαλείων Τύπος, εισάγετε τη συνάρτηση που επιθυμείτε να εκτελεστεί, για παράδειγμα, =SUM.

  5. Κάντε κλικ σε ένα κελί στο μεγαλύτερο πίνακα που περιέχει έναν αριθμό, πατήστε το σύμβολο συν (+) από το πληκτρολόγιο, και έπειτα κάντε κλικ σε ένα διαφορετικό κελί που περιέχει αριθμό.

  6. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να μορφοποιήσετε τον πίνακα ώστε να συμπεριφέρεται ως κανονικό κείμενο. Εισάγετε τον πίνακα σε ένα πλαίσιο, και ύστερα αγκυρώστε το πλαίσιο σαν χαρακτήρα. Το πλαίσιο παραμένει αγκυρωμένο στο γειτονικό κείμενο όταν εισάγετε ή διαγράφετε κείμενο.


Υπολογισμοί σύνθετων τύπων σε έγγραφα κειμένου

Γραμμή τύπου

Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

Υπολογισμοί σε πίνακες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!