Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

 1. Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή πίνακα και εισάγετε έναν πίνακα με μια στήλη και περισσότερες από μία γραμμές σε έγγραφο κειμένου.

 2. Εισάγετε μια σειρά αριθμών σε κάθε κελί της στήλης, αφήνοντας κενό το τελευταίο κελί της στήλης.

 3. Τοποθετήστε τον δρομέα στο τελευταίο κελί της στήλης και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Άθροισμα στη Γραμμή πίνακα.
  ΗΓραμμή τύπουεμφανίζεται με την καταχώριση "=άθροισμα".

 4. Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της σειράς που επιθυμείτε να αθροίσετε, σύρετε μέχρι το τελευταίο κελί και ύστερα απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού.
  Το LibreOffice εισάγει τον τύπο αθροίσματος των τιμών στην τρέχουσα στήλη.

 5. Πιέστε το πλήκτρο Enter, ή κάντε κλικ στην Εφαρμογή στη γραμμή εργαλείων Τύπος.
  Το άθροισμα των τιμών της τρέχουσας στήλης εισάγεται στο κελί.

Εάν εισάγετε ένα διαφορετικό αριθμό οπουδήποτε στη στήλη, το άθροισμα ενημερώνεται μόλις κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί της στήλης.

Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε επίσης να υπολογίσετε γρήγορα το άθροισμα μίας σειράς αριθμών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!