Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Αν το κείμενό σας περιλαμβάνει ήδη έναν τύπο, για παράδειγμα "12+24*2", το LibreOffice μπορεί να υπολογίσει και ύστερα να επικολλήσει το αποτέλεσμα του τύπου στο έγγραφό σας, χωρίς χρήση της Γραμμής τύπου.

  1. Στο κείμενο, επιλέξτε τον τύπο, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς και αριθμητικούς τελεστές ενώ δεν μπορεί να περιέχει κενά.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Υπολογισμός, ή πατήστε +Σύμβολο συν (+).

  3. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε το αποτέλεσμα του τύπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση, ή πατήστε +V.
    Ο επιλεγμένος τύπος αντικαθίσταται από το αποτέλεσμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!