Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Αν το κείμενό σας περιλαμβάνει ήδη έναν τύπο, για παράδειγμα "12+24*2", το LibreOffice μπορεί να υπολογίσει και ύστερα να επικολλήσει το αποτέλεσμα του τύπου στο έγγραφό σας, χωρίς χρήση της Γραμμής τύπου.

  1. Στο κείμενο, επιλέξτε τον τύπο, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς και αριθμητικούς τελεστές ενώ δεν μπορεί να περιέχει κενά.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Υπολογισμός, ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων +πρόσημο Συν (+).

  3. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου επιθυμείτε να εισάγετε το αποτέλεσμα του τύπου και ύστερα επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλλησηή πιέστε +V.
    Ο επιλεγμένος τύπος αντικαθίσταται από το αποτέλεσμα.

Γραμμή τύπου

Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμοί σύνθετων τύπων σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

Υπολογισμοί σε πίνακες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!