Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε έναν υπολογισμό απευθείας σε ένα έγγραφο κειμένου ή σε πίνακα κειμένου.

  1. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο που επιθυμείτε να εισάγετε τον υπολογισμό και ύστερα πιέστε το πλήκτρο F2. Αν βρίσκεστε σε κελί πίνακα, πληκτρολογείστε το σύμβολο ίσον =.

  2. Πληκτρολογήστε τον υπολογισμό που επιθυμείτε να εισάγετε, παραδείγματος χάρη, =10000/12 και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Enter.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο εικονίδιο Τύπος στη Γραμμή τύπου και ύστερα να επιλέξετε μια συνάρτηση για τον τύπο σας.

note

Για παραπομπή σε κελιά ενός πίνακα κειμένου στο Writer, περικλείστε τη θέση του κελιού ή την περιοχή κελιών σε γωνιακές αγκύλες. Για παράδειγμα, για παραπομπή του κελιού Α1 σε άλλο κελί, εισάγετε στο κελί =<A1>.


Καταχωρίσεις κελιού που αρχίζουν με το σύμβολο ισότητας (=)

Για να κάνετε καταχώριση κελιού πίνακα που αρχίζει με το σύμβολο =, εισάγετε πρώτα ένα κενό, έπειτα το σύμβολο = και έπειτα διαγράψτε το κενό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!