Ορισμός περιγραμμάτων για σελίδες

Εικονίδιο προειδοποίησης

Στο Writer, μπορείτε να καθορίσετε περιγράμματα για τεχνοτροπίες σελίδας, όχι για μεμονωμένες σελίδες. Όλες οι αλλαγές στα περιγράμματα εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας. Θυμηθείτε ότι οι αλλαγές στις τεχνοτροπίες σελίδας δεν μπορούν να αναιρεθούν από τη λειτουργία Αναίρεση στο LibreOffice.


Ορισμός προεπιλεγμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Περιγράμματα.

 2. Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες περιγράμματος στη περιοχή Προεπιλογή.

 3. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής, πλάτος και χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στην περιοχή Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις γραμμές περιγράμματος που συμπεριλαμβάνονται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος.

 4. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών περιγράμματος και των περιεχομένων σελίδας στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο αποστάσεις από τα άκρα που έχουν μια ορισμένη γραμμή περιγράμματος.

 5. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμοσθούν οι αλλαγές.

Καθορισμός προσαρμοσμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Περιγράμματα.

 2. Στην περιοχή Προσαρμοσμένο επιλέξτε την πλευρά/ές που επιθυμείτε να εμφανίζονται σε μια συνήθη διάταξη. Κάντε κλικ σε μια πλευρά στην προεπισκόπηση για να την επιλέξετε/αποεπιλέξετε.

 3. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία περιγράμματος, πλάτος και χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στην περιοχή Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις γραμμές περιγράμματος που συμπεριλαμβάνονται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος.

 4. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα για κάθε πλευρά του περιγράμματος.

 5. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών περιγράμματος και των περιεχομένων σελίδας στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο αποστάσεις από τα άκρα που έχουν μια ορισμένη γραμμή περιγράμματος.

 6. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμοσθούν οι αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!