Ορισμός περιγραμμάτων για αντικείμενα

Στο Writer, μπορείτε να ορίσετε περιγράμματα γύρω από αντικείμενα OLE, πρόσθετες λειτουργίες, διαγράμματα/γραφήματα, γραφικά και πλαίσια. Το όνομα του μενού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Ορισμός προεπιλεγμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο επιθυμείτε να ορίσετε περίγραμμα.

 2. Πατήστε το εικονίδιο Περιγράμματα στη γραμμή εργαλείων αντικείμενα OLE, ή στη γραμμή εργαλείων Πλαίσιο για να ανοίξετε το παράθυρο Περιγράμματα.

 3. Πατήστε σε μία από τις προεπιλεγμένες τεχνοτροπίες περιγράμματος. Αυτό αντικαθιστά την τρέχουσα τεχνοτροπία περιγράμματος του αντικειμένου με την επιλεγμένη.

Καθορισμός προσαρμοσμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο επιθυμείτε να ορίσετε περίγραμμα.

 2. Επιλέξτε Μορφή - (όνομα αντικειμένου) – Περιγράμματα.
  Αντικατάσταση (ονόματος κειμένου) με το τρέχον όνομα του τύπου αντικειμένου που επιλέξατε.

 3. Στην περιοχή Προσαρμοσμένο επιλέξτε την πλευρά/ές που επιθυμείτε να εμφανίζονται σε μια συνήθη διάταξη. Κάντε κλικ σε μια πλευρά στην προεπισκόπηση για να την επιλέξετε/αποεπιλέξετε.

 4. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής και ένα χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στην περιοχή Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις γραμμές του περιγράμματος που περιλαμβάνονται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος.

 5. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα για κάθε πλευρά του περιγράμματος.

 6. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ γραμμών περιγράμματος και των περιεχομένων της σελίδας στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα.

 7. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμοσθούν οι αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!