Ορισμός περιγραμμάτων για χαρακτήρες

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αν όλες οι ιδιότητες περιγράμματος δύο γειτονικών περιοχών κειμένου είναι ταυτόσημες (ίδια τεχνοτροπία, πλάτος, χρώμα, συμπλήρωση και σκιά), τότε αυτές οι δύο περιοχές θα θεωρηθούν ως τμήμα της ίδιας ομάδας περιγράμματος και θα αποδοθούν μέσα από το ίδιο περίγραμμα στο έγγραφο.


Ορισμός προεπιλεγμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε την περιοχή των χαρακτήρων γύρω από τις οποίες θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας - Περιγράμματα.

 3. Επιλέξτε μια από τις προεπιλεγμένες τεχνοτροπίες περιγράμματος στην περιοχή Προεπιλογή.

 4. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής, πλάτους και χρώματος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στην περιοχή Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις τεχνοτροπίες περιγράμματος που συμπεριλαμβάνονται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος.

 5. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών περιγράμματος και των επιλεγμένων χαρακτήρων στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο αποστάσεις από τα άκρα που έχουν μια ορισμένη γραμμή περιγράμματος.

 6. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμοσθούν οι αλλαγές.

Καθορισμός προσαρμοσμένης τεχνοτροπίας περιγράμματος

 1. Επιλέξτε την περιοχή των χαρακτήρων γύρω από την οποία θέλετε να προσθέσετε περίγραμμα.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας- Περιγράμματα.

 3. Στην περιοχή Από τον χρήστη επιλέξτε τα άκρα που θέλετε να εμφανίζονται σε μια κοινή διάταξη. Πατήστε σε μια άκρη στην προεπισκόπηση για να εναλλάξετε της επιλογή ενός άκρου.

 4. Επιλέξτε μια τεχνοτροπία γραμμής, πλάτος και χρώμα για την επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος στην περιοχή Γραμμή. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις γραμμές περιγράμματος που συμπεριλαμβάνονται στην επιλεγμένη τεχνοτροπία περιγράμματος.

 5. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα για κάθε πλευρά του περιγράμματος.

 6. Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ των γραμμών περιγράμματος και των επιλεγμένων χαρακτήρων στην περιοχή Διάστημα από τα περιεχόμενα. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο αποστάσεις από τα άκρα που έχουν μια ορισμένη γραμμή περιγράμματος.

 7. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμοσθούν οι αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!