Καθορισμός χρωμάτων παρασκηνίου ή γραφικών παρασκηνίου

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρώμα για το παρασκήνιο ή να χρησιμοποιήσετε ένα γραφικό ως παρασκήνιο για διάφορα αντικείμενα στο LibreOffice Writer.

Εφαρμογή παρασκηνίου σε χαρακτήρες κειμένου

  1. Επιλέξτε τους χαρακτήρες.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας.

  3. Πατήστε την καρτέλα Τονισμός, επιλέξτε το χρώμα παρασκηνίου.

Εφαρμογή παρασκηνίου σε παράγραφο

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα στην παράγραφο ή επιλέξτε πολλές παραγράφους.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος.

  3. Στην καρτέλα Περιοχή, επιλέξτε το χρώμα παρασκηνίου ή γραφικό παρασκηνίου.

tip

Για επιλογή αντικειμένου στο παρασκήνιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και κλικ στο αντικείμενο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον περιηγητή για επιλογή του αντικειμένου.


Εφαρμογή παρασκηνίου σε ολόκληρο ή μέρος πίνακα κειμένου

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα μέσα στον πίνακα στο έγγραφο κειμένου σας.

  2. Επιλέξτε Πίνακας - Ιδιότητες.

  3. Στην καρτέλα Φόντο, επιλέξτε το χρώμα ή ένα γραφικό για το παρασκήνιο.

  4. Στο πεδίο Για, επιλέξτε αν το χρώμα ή το γραφικό θα εφαρμοσθεί στο τρέχον κελί, την τρέχουσα σειρά ή σε όλον τον πίνακα. Αν επιλέξετε πολλά κελιά ή σειρές πριν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου, η αλλαγή εφαρμόζεται στην επιλογή.

tip

Εφαρμογή παρασκηνίου σε μέρη ενός πίνακα κειμένου χρησιμοποιώντας ένα εικονίδιο


tip

Για να εφαρμόσετε το χρώμα παρασκηνίου στα κελιά, επιλέξτε τα κελιά και χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο πλήκτρο Χρώμα παρασκηνίου κελιού πίνακα στη γραμμή εργαλείων Πίνακας.


tip

Για να εφαρμόσετε ένα χρώμα παρασκηνίου σε παράγραφο κειμένου μέσα σε κελί, τοποθετήστε τον δρομέα στην παράγραφο κειμένου και έπειτα χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο πλήκτρο Χρώμα παρασκηνίου στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!