Χρήση αυτόματου κειμένου

Στο LibreOffice Writer, μπορείτε να αποθηκεύσετε κείμενο - που μπορεί να περιέχει επίσης γραφικά, πίνακες και πεδία - ως αυτόματο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε γρήγορα να το εισάγετε. Αν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μορφοποιημένο κείμενο.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση αυτόματου κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο, κείμενο με γραφικά, πίνακα ή πεδίο που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε ως καταχώριση αυτόματου κειμένου. Ένα γραφικό μπορεί να αποθηκευθεί μόνο αν είναι αγκυρωμένο ως χαρακτήρας και στο οποίο προηγείται και ακολουθεί ένας τουλάχιστον χαρακτήρας κειμένου.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο.

 3. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αυτόματο κείμενο.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα μεγαλύτερο των τεσσάρων χαρακτήρων. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτόματου κειμένου Να εμφανίζεται το υπόλοιπο του ονόματος ως πρόταση κατά την πληκτρολόγηση. Αν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την προτεινόμενη συντόμευση.

 5. Πατήστε στο πλήκτρο Αυτόματο κείμενο και ύστερα επιλέξτε Δημιουργία.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Για την εισαγωγή μιας καταχώρισης αυτόματου κειμένου

 1. Πατήστε στο σημείο του εγγράφου σας όπου επιθυμείτε να εισάγετε μια καταχώριση αυτόματου κειμένου.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο.

 3. Επιλέξτε το αυτόματο κείμενο που επιθυμείτε να εισάγετε και ύστερα πατήστε στο Εισαγωγή.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη συντόμευση για μια καταχώριση αυτόματου κειμένου και ύστερα να πατήσετε το F3, ή πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Αυτόματο κείμενο στη γραμμή Εισαγωγή και κατόπιν επιλέξετε μια καταχώριση αυτόματου κειμένου.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εισάγετε γρήγορα ένα τύπο του LibreOffice Math, πληκτρολογήστε fn και ύστερα πατήστε F3. Αν εισάγετε περισσότερους από έναν τύπους, αυτοί αριθμούνται διαδοχικά. Για να εισάγετε δοκιμαστικό κείμενο, πληκτρολογήστε dt και ύστερα πιέστε F3.


Για να εκτυπώσετε έναν κατάλογο των καταχωρίσεων αυτόματων κειμένων

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση μακροεντολών - LibreOffice Basic.

 2. Στο στοιχείο ελέγχου δέντρου Μακροεντολή από, επιλέξτε Μακροεντολές εφαρμογής - Κόλπα - Αυτόματο κείμενο.

 3. Επιλέξτε "Κύριο" στον κατάλογο Υπάρχουσες μακροεντολές στο: Αυτόματο κείμενο και έπειτα πατήστε Εκτέλεση. Ένας κατάλογος των τρεχουσών καταχωρίσεων αυτόματου κειμένου δημιουργείται σε ένα ξεχωριστό έγγραφο κειμένου.

 4. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

Χρήση αυτόματου κειμένου σε δικτυακές εγκαταστάσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου σε διαφορετικούς καταλόγους σε ένα δίκτυο.

Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να αποθηκεύσετε καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου "μόνο για ανάγνωση" για την εταιρία σας σε ένα κεντρικό διακομιστή και τις καταχωρήσεις του χρήστη σε έναν τοπικό κατάλογο.

Οι διαδρομές για τους καταλόγους αυτόματου κειμένου μπορούν να επεξεργασθούν στη ρύθμιση.

Εδώ απαριθμούνται δύο κατάλογοι. Η πρώτη καταχώριση βρίσκεται στην εγκατάσταση του διακομιστή και η δεύτερη βρίσκεται στον κατάλογο του χρήστη. Αν δύο καταχωρήσεις αυτόματου κειμένου από δύο διαφορετικούς καταλόγους έχουν το ίδιο όνομα, θα χρησιμοποιηθεί η καταχώριση από τον κατάλογο χρήστη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!