Προσθήκη εξαιρέσεων στη λίστα της Αυτόματης διόρθωσης

Μπορείτε να εμποδίσετε την Αυτόματη διόρθωση να διορθώνει συγκεκριμένες συντομογραφίες ή λέξεις που περιέχουν ανάμικτα κεφαλαία και πεζά γράμματα.

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης και μετά πατήστε στην καρτέλα Εξαιρέσεις.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

    Πληκτρολογήστε τη συντομογραφία ακολουθούμενη από μια τελεία στο πεδίο Συντομεύσεις (ύστερα από τις οποίες δεν ακολουθεί κεφαλαίο γράμμα) και ύστερα κάντε κλικ στη Δημιουργία.

    Πληκτρολογήστε τη λέξη στο πεδίο Λέξεις που αρχίζουν με δύο κεφαλαία γράμματα και πατήστε Δημιουργία.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αναιρέσετε γρήγορα μια αντικατάσταση αυτόματης διόρθωσης, πατήστε +Z. Αυτό προσθέτει επίσης τη λέξη, ή τη συντόμευση που πληκτρολογήσατε στον κατάλογο εξαιρέσεων αυτόματης διόρθωσης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!