Δημιουργία αριθμημένων λιστών ή λιστών με κουκίδες κατά την πληκτρολόγηση

Το LibreOffice μπορεί αυτόματα να εφαρμόσει αρίθμηση ή κουκίδες καθώς πληκτρολογείτε.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αρίθμηση και χρήση κουκίδων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης, πατήστε στην καρτέλα Επιλογές και μετά επιλέξτε “Λίστες αριθμημένες και με κουκκίδες”.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Αυτόματη διόρθωση και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το Κατά την πληκτρολόγηση.

Εικονίδιο συμβουλής

Η επιλογή αυτόματης αρίθμησης εφαρμόζεται μόνο σε παραγράφους που έχουν μορφοποιηθεί με τις τεχνοτροπίες παραγράφου "Προεπιλογή", "Σώμα κειμένου" ή "Εσοχή σώματος κειμένου".


Για να δημιουργήσετε μια αριθμημένη ή με κουκίδες λίστα καθώς πληκτρολογείτε

  1. Πληκτρολογήστε 1., i. ή I. για να ξεκινήσει μια αριθμημένη λίστα. Πληκτρολογήστε * ή - για να ξεκινήσει μια λίστα με κουκίδες. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια δεξιά παρένθεση ύστερα από τον αριθμό αντί για μια τελεία, για παράδειγμα, 1) ή i).

  2. Εισάγετε ένα κενό, πληκτρολογήστε το κείμενό σας και ύστερα πιέστε το πλήκτρο Enter. Η νέα παράγραφος λαμβάνει αυτόματα τον επόμενο αριθμό ή την κουκίδα.

  3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τη λίστα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια αριθμημένη λίστα με οποιονδήποτε αριθμό.


Αλλαγή του επιπέδου κεφαλαίου σε λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!