Τακτοποίηση κεφαλαίων στον περιηγητή

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επικεφαλίδες και το εξαρτημένο κείμενο πάνω και κάτω σε ένα έγγραφο κειμένου χρησιμοποιώντας τον περιηγητή. Μπορείτε να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε τα επίπεδα των επικεφαλίδων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, μορφοποιήστε τις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας με μία από τα προκαθορισμένες τεχνοτροπίες επικεφαλίδας παραγράφου. Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου για μια επικεφαλίδα, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου, επιλέξτε την τεχνοτροπία στο πλαίσιο Τεχνοτροπία παραγράφου και ύστερα διπλοπατήστε σε έναν αριθμό στον κατάλογο Επίπεδα.

tip

Για να μετακινήσετε γρήγορα τον δρομέα του κειμένου σε μια επικεφαλίδα στο έγγραφο, διπλοπατήστε στην επικεφαλίδα στον κατάλογο Περιήγηση.


Για να προσαρτήσετε την Περιήγηση, σύρετε τη γραμμή τίτλου στην άκρη της επιφάνειας εργασίας. Για να απελευθερώσετε την Περιήγηση διπλοπατήστε στο πλαίσιό της, ενώ πατάτε το πλήκτρο .

Για μετακινήσετε μια επικεφαλίδα πάνω ή κάτω στο έγγραφο

warning

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα επίπεδα επικεφαλίδας είναι ορατά στην περιήγηση. (εξ ορισμού όλα τα επίπεδα είναι ορατά). Διαβάστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε πως μπορείτε να αλλάξετε τα ορατά επίπεδα επικεφαλίδας.


  1. Στην Βασική γραμμή, πατήστε το εικονίδιο της Πλοήγηση Πλοηγητής εικονιδίων για να ανοίξετε τον Πλοηγητή.

  2. Στον Πλοηγητή, πατήστε το εικονίδιο Προβολή περιεχομένου Προβολή περιεχομένου εικονιδίου.

  3. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  1. Σύρετε μια επικεφαλίδα σε νέα θέση στον κατάλογο Περιήγηση.

  2. Πατήστε σε επικεφαλίδα στον κατάλογο Πλοήγηση και έπειτα πατήστε το Προβιβασμός κεφαλαίουΕικονίδιο προβιβασμού, ή εικονίδιο Υποβιβασμός κεφαλαίουΕικονίδιο υποβιβασμού.

note

Για να μετακινήσετε μια επικεφαλίδα χωρίς το εξαρτημένο κείμενο, κρατήστε πατημένο το ενώ μεταφέρετε ή πατήστε τα εικονίδια Προαγωγή κεφαλαίου ή Υποβιβασμός κεφαλαίου.


Για να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε το επίπεδο μιας επικεφαλίδας

  1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα στον κατάλογο Περιήγηση.

  2. Πατήστε το Προβιβασμός επιπέδουΕικονίδιο προβιβασμού επιπέδου, ή εικονίδιο Υποβιβασμός επιπέδουΕικονίδιο υποβιβασμού επιπέδου.

Για να αλλάξετε τον αριθμό των επιπέδων των επικεφαλίδων που εμφανίζονται

Πατήστε το εικονίδιο Εμφανιζόμενα επίπεδα επικεφαλίδων Εικονίδιο επιπέδων επικεφαλίδας και επιλέξτε έναν αριθμό από τον κατάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!