Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Writer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήκτρα συντόμευσης για να εκτελείτε γρήγορα συχνές εργασίες στο LibreOffice. Αυτή η ενότητα αναφέρει τα προεπιλεγμένα πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Writer.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice.

Τα πλήκτρα λειτουργιών για το LibreOffice Writer

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

F2

Γραμμή τύπων

+F2

Εισαγωγή πεδίων

F3

Συμπλήρωση Αυτόματου κειμένου

+F3

Επεξεργασία Αυτόματου κειμένου

Shift+F4

Επιλογή επόμενου πλαισίου

Ctrl+Shift+F4

Άνοιγμα προβολής προέλευσης δεδομένων

F5

Περιήγηση ναι/όχι

Shift+F5

Μετακινεί τον δρομέα στη θέση που είχε όταν το έγγραφο αποθηκεύτηκε τελευταία πριν το τελευταίο κλείσιμο.

+Shift+F5

Ενεργή περιήγηση, μετάβαση στον αριθμό της σελίδας

F7

Ορθογραφία

+F7

Θησαυρός

F8

Λειτουργία επέκτασης

+F8

Σκιάσεις πεδίων ενεργές / ανενεργές

Shift+F8

Λειτουργία πρόσθετης επιλογής

Ctrl+Shift+F8

Λειτουργία επιλογής ομάδας

F9

Ενημέρωση πεδίων

+F9

Εμφάνιση πεδίων

Shift+F9

Υπολογισμός πίνακα

+Shift+F9

Ενημέρωση πεδίων και λιστών εισαγωγής

+F10

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες ενεργό/ανενεργό

Παράθυρο τεχνοτροπιών ανοικτό/κλειστό

Shift+F11

Δημιουργία τεχνοτροπίας

+F11

Ορίζει την εστίαση στο πλαίσιο εφαρμογής τεχνοτροπίας

+Shift+F11

Ενημέρωση τεχνοτροπίας

F12

Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου

+F12

Εισαγωγή ή επεξεργασία πίνακα

Shift+F12

Εναλλαγή αδιάτακτου καταλόγου

+Shift+F12

Απενεργοποίηση διαταγμένου / αδιάτακτου καταλόγου


Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Writer

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+A

Επιλογή όλων

+J

Πλήρης στοίχιση

+D

Διπλή υπογράμμιση

+E

Στο κέντρο

+H

Εύρεση και αντικατάσταση

+Shift+P

Εκθέτης

+L

Αριστερή στοίχιση

+R

Στοίχιση στα δεξιά

+Shift+B

Δείκτης

Επανεκτέλεση της τελευταίας ενέργειας

+0 (μηδέν)

Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου σώματος κειμένου

+1

Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδα 1

+2

Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδα 2

+3

Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδα 3

+4

Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδας 4

+5

Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδας 5

+ πλήκτρο συν (+)

Υπολογίζει το επιλεγμένο κείμενο και αντιγράφει το αποτέλεσμα στο πρόχειρο.

+Hyphen(-)

Προσαρμοσμένοι συλλαβισμοί· καθορισμός συλλαβισμού από εσάς.

+Shift+πρόσημο μείον (-)

Μη χωριζόμενο ενωτικό (δεν χρησιμοποιείται στον συλλαβισμό)

+σύμβολο πολλαπλασιασμού * (μόνο σε αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εκτέλεση πεδίου μακροεντολής

+Shift+διάστημα

Αχώριστα διαστήματα. Τα αχώριστα διαστήματα δεν χρησιμοποιούνται για συλλαβισμό και δεν επεκτείνονται εάν το κείμενο βρίσκεται σε πλήρη στοίχιση.

Shift+Enter

Αλλαγή γραμμής δίχως αλλαγή παραγράφου

+Enter

Χειροκίνητη αλλαγή σελίδας

+Shift+Enter

Αλλαγή στήλης σε πολύστηλα κείμενα

+Enter

Εισαγωγή νέας παραγράφου χωρίς αρίθμηση μέσα σε λίστα. Δεν δουλεύει όταν ο δρομέας είναι στο τέλος της λίστας.

+Enter

Εισαγωγή νέας παραγράφου ακριβώς πριν ή μετά από μια ενότητα ή πίνακα.

Για ενότητες, ο δρομέας πρέπει να τοποθετείται στον πρώτο ή τον τελευταίο χαρακτήρα. Για πίνακες, ο δρομέας πρέπει να τοποθετηθεί στον πρώτο χαρακτήρα του πρώτου κελιού ή στον τελευταίο χαρακτήρα του τελευταίου κελιού.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση δρομέα προς τα αριστερά

Shift+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα αριστερά

+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην αρχή της λέξης

+Shift+αριστερό βέλος

Επιλογή προς τα αριστερά λέξη ανά λέξη

Δεξί βέλος

Μετακίνηση δρομέα προς τα δεξιά

Shift+Δεξί βέλος

Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα δεξιά

+δεξί βέλος

Μετάβαση στην αρχή της επόμενης λέξης

+Shift+δεξί βέλος

Επιλογή προς τα δεξιά λέξη-λέξη

Βέλος προς τα πάνω

Μετακίνηση δρομέα μια γραμμή πάνω

Shift+Πάνω βέλος

Επιλογή γραμμών με κατεύθυνση προς τα πάνω

Ctrl+Πάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της παραγράφου. H επόμενη πληκτρολόγηση μετακινεί τον δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

+Shift+άνω βέλος

Επιλογή στην αρχή της παραγράφου. Το επόμενο πάτημα πλήκτρου επεκτείνει την επιλογή μέχρι την αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση δρομέα μια γραμμή κάτω

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή γραμμών με κατεύθυνση προς τα κάτω

+κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

+Shift+κάτω βέλος

Επιλογή μέχρι το τέλος της παραγράφου. Το επόμενο πάτημα πλήκτρου επεκτείνει την επιλογή μέχρι το τέλος της επόμενης παραγράφου.

Μετάβαση στην αρχή της γραμμής

+Shift

Μετάβαση και επιλογή στην αρχή μιας γραμμής

Μετάβαση στο τέλος της γραμμής

+Shift

Μετάβαση και επιλογή μέχρι το τέλος μιας γραμμής

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου

+Shift

Μετάβαση και επιλογή κειμένου στην αρχή του εγγράφου

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου

+Shift

Μετάβαση και επιλογή κειμένου μέχρι το τέλος του εγγράφου

+PageUp

Εναλλαγή δρομέα μεταξύ κειμένου και κεφαλίδας

+PageDown

Εναλλαγή δρομέα μεταξύ κειμένου και υποσέλιδου

Εισαγωγή

Λειτουργία εισαγωγής ενεργή/ανενεργή

PageUp

Σελίδα οθόνης προς τα πάνω

Shift+PageUp

Μετακίνηση προς τα πάνω σελίδας οθόνης με επιλογή

PageDown

Μετακίνηση προς τα κάτω σελίδας οθόνης

Shift+PageDown

Μετακίνηση προς τα κάτω σελίδας οθόνης με επιλογή

Διαγραφή κείμενου μέχρι το τέλος της λέξης

+οπισθοδιαγραφή

Διαγραφή κείμενου μέχρι την αρχή της λέξης

Σε μια λίστα: διαγραφή μιας κενής παραγράφου μπροστά από την τρέχουσα παράγραφο

+Shift

Διαγραφή κείμενου μέχρι το τέλος της πρότασης

+Shift+οπισθοδιαγραφή

Διαγραφή κειμένου μέχρι την αρχή της πρότασης

+Tab

Επόμενη πρόταση με την Αυτόματη συμπλήρωση λέξεων

+Shift+Tab

Χρήση προηγούμενης πρότασης για την Αυτόματη συμπλήρωση λέξεων

+Shift+V

Επικολλά το περιεχόμενο του προχείρου ως αμορφοποίητο κείμενο.

+ διπλοπάτημα ή + Shift + F10

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον συνδυασμό για γρήγορη προσάρτηση ή αποπροσάρτηση του Περιηγητή, του παραθύρου μορφοποίησης, ή άλλων παραθύρων


Πλήκτρα συντόμευσης για παραγράφους, παραγράφους καταλόγων, επίπεδα διάρθρωσης και επίπεδα καταλόγων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+Πάνω βέλος

Μετακίνηση της ενεργής παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων κατά μία παράγραφο πάνω.

+Κάτω βέλος

Μετακίνηση της ενεργής παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων κατά μία παράγραφο κάτω.

Tab

Με τον δρομέα τοποθετημένο μπροστά από μια παράγραφο με τεχνοτροπία παραγράφου "Επικεφαλίδα X" (X = 1–9), το επίπεδο διάρθρωσης μετακινείται ένα επίπεδο προς τα κάτω. Για τις παραγράφους καταλόγων, το επίπεδο καταλόγου μετακινείται ένα επίπεδο προς τα κάτω.

Shift+Tab

Με τον δρομέα τοποθετημένο μπροστά από μια παράγραφο με τεχνοτροπία παραγράφου "Επικεφαλίδα X" (X = 2–10), το επίπεδο διάρθρωσης μετακινείται ένα επίπεδο προς τα πάνω. Για τις παραγράφους καταλόγων, το επίπεδο καταλόγου μετακινείται ένα επίπεδο προς τα πάνω.

+Tab

Με τον δρομέα τοποθετημένο οπουδήποτε σε μια παράγραφο επικεφαλίδας ή καταλόγου: Αυξάνει τη στοίχιση για όλες τις επικεφαλίδες. Για τις παραγράφους καταλόγου, αυξάνει τη στοίχιση για όλες τις παραγράφους στον ίδιο κατάλογο.

+Shift+Tab

Με τον δρομέα τοποθετημένο οπουδήποτε σε μια παράγραφο επικεφαλίδας ή καταλόγου: Μειώνει τη στοίχιση για όλες τις επικεφαλίδες. Για τις παραγράφους καταλόγου, μειώνει τη στοίχιση για όλες τις παραγράφους στον ίδιο κατάλογο.


note

Για να εισαγάγετε έναν στηλοθέτη στην αρχή μιας παραγράφου επικεφαλίδας ή καταλόγου, χρησιμοποιήστε την επιλογή Αρίθμηση ακολουθούμενη από στην καρτέλα Θέση στο παράθυρο διαλόγου Αρίθμηση επικεφαλίδων, ή Κουκκίδες και αρίθμηση. Εναλλακτικά, ένας στηλοθέτης μπορεί να αντιγραφεί και στη συνέχεια να επικολληθεί στην αρχή.


Πλήκτρα συντόμευσης για πίνακες στο LibreOffice Writer

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+A

Εάν ένα ενεργό κελί είναι κενό: επιλέγει ολόκληρο τον πίνακα. Αλλιώς: επιλέγει τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού. Πιέζοντας ξανά επιλέγει ολόκληρο τον πίνακα.

+Home

Εάν ένα ενεργό κελί είναι κενό: πηγαίνει στην αρχή του πίνακα. Αλλιώς: με το πρώτο πάτημα πηγαίνει στην αρχή του ενεργού κελιού, με το δεύτερο πηγαίνει στην αρχή του τρέχοντος πίνακα και με το τρίτο πάτημα πηγαίνει στην αρχή του εγγράφου.

+End

Εάν ένα ενεργό κελί είναι κενό: πηγαίνει στο τέλος του πίνακα. Αλλιώς: με το πρώτο πάτημα πηγαίνει στο τέλος του ενεργού κελιού, με το δεύτερο πηγαίνει στο τέλος του τρέχοντος πίνακα και με το τρίτο πάτημα πηγαίνει στο τέλος του εγγράφου.

+Tab

Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη (μόνο σε πίνακες). Ανάλογα με τον διαχειριστή παραθύρου σε χρήση, +Tab μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του.

+Πλήκτρα βέλους

Αυξάνει/μειώνει το μέγεθος της στήλης ή γραμμής στα δεξιά ή στο κάτω άκρο του κελιού

+Shift+Πλήκτρα βέλους

Αύξηση/μείωση του μεγέθους της στήλης ή γραμμής στα αριστερά ή στο πάνω άκρο του κελιού

+Πλήκτρα βέλους

Όπως , αλλά τροποποιείται μόνο το ενεργό κελί

+Shift+Πλήκτρα βέλους

Όπως , αλλά τροποποιείται μόνο το ενεργό κελί

+Shift+T

Καταργεί την προστασία κελιών από όλους τους επιλεγμένους πίνακες. Εάν κανένας πίνακας δεν είναι επιλεγμένος, τότε η προστασία κελιών καταργείται από όλους τους πίνακες στο έγγραφο.

Shift++Del

Εάν κανένα ολόκληρο κελί δεν είναι επιλεγμένο, διαγράφεται το κείμενο από τον δρομέα μέχρι το τέλος της τρέχουσας πρότασης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στο τέλος ενός κελιού και κανένα ολόκληρο κελί δεν είναι επιλεγμένο, τα περιεχόμενα του επόμενου κελιού διαγράφονται.

Αν κανένα ολόκληρο κελί δεν επιλεγεί και ο δρομέας είναι στο τέλος του πίνακα, η παράγραφος που ακολουθεί τον πίνακα θα διαγραφεί, εκτός και είναι η τελευταία παράγραφος στο έγγραφο.

Εάν ένα ή περισσότερα κελιά είναι επιλεγμένα, ολόκληρες οι γραμμές που περιέχουν την επιλογή θα διαγραφούν. Εάν όλες οι γραμμές είναι επιλεγμένες πλήρως ή μερικώς, ολόκληρος ο πίνακας θα διαγραφεί.


Πλήκτρα συντόμευσης για μετακίνηση και αυξομείωση πλαισίων, γραφικών και αντικειμένων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Esc

Ο δρομέας είναι μέσα σε πλαίσιο και δεν έχει επιλεγεί κείμενο: Η διαφυγή (Esc) επιλέγει το πλαίσιο.

Το πλαίσιο είναι επιλεγμένο: Η διαφυγή (Esc) καθαρίζει τον δρομέα από το πλαίσιο.

Το πλήκτρο F2 ή το Enter ή οποιοδήποτε πλήκτρο που παράγει έναν χαρακτήρα στην οθόνη

Εάν είναι επιλεγμένο πλαίσιο: τοποθετεί τον δρομέα στο τέλος του κειμένου στο πλαίσιο. Εάν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο που παράγει χαρακτήρα στην οθόνη και το έγγραφο είναι στην κατάσταση επεξεργασίας, ο χαρακτήρας προσαρτάται στο κείμενο.

+Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση αντικειμένου.

+Πλήκτρα βέλους

Αυξομείωση μετακινώντας την κάτω δεξιά γωνία.

+Shift+Πλήκτρα βέλους

Αυξομείωση με μετακίνηση της πάνω αριστερής γωνίας.

+Tab

Επιλέγει την άγκυρα ενός αντικειμένου (στη λειτουργία επεξεργασίας σημείων).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!