Πεδίο μέτρησης λέξεων στη γραμμή κατάστασης

Ο αριθμός των λέξεων στο έγγραφο και η επιλογή εμφανίζονται σε αυτό το πεδίο της γραμμής κατάστασης. Διπλοπατώντας ανοίγει ο διάλογος μέτρησης λέξεων, που εμφανίζει πρόσθετα στατιστικά του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!