Προσθήκη στον κατάλογο

Περιλαμβάνει τις επιλεγμένες παραγράφους, είτε είναι στοιχείο καταλόγου είτε όχι, ως μέρος καταλόγου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογοι - Προσθήκη στον κατάλογο.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε Κατάλογος - Προσθήκη σε κατάλογο.

Στη γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση, πατήστε το εικονίδιο Προσθήκη σε κατάλογο.

Εικονίδιο προσθήκης σε κατάλογο

Προσθήκη σε κατάλογο


Η ετικέτα καταλόγου και η μορφοποίηση εσοχής εφαρμόζονται στις επιλεγμένες παραγράφους. Η θέση των παραγράφων στο έγγραφο δεν αλλάζει.

Προσθήκη των επιλεγμένων παραγράφων σε κατάλογο

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους, είτε είναι σε κατάλογο είτε όχι, που θα προστεθούν σε έναν κατάλογο.

    Για πολλαπλές επιλογές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl μετά την πρώτη επιλογή. Το πλήκτρο Ctrl μπορεί να απελευθερωθεί χωρίς απώλεια των επιλογών, αλλά πρέπει να πιεστεί κατά το πάτημα στο έγγραφο.

  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, έπειτα τοποθετήστε τον δρομέα στον κατάλογο.

  3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

note

Αυτή η διαδικασία δουλεύει για διαταγμένους και αδιάτακτους καταλόγους.


Προσθήκη διαδοχικών καταχωρίσεων καταλόγου σε αμέσως προηγούμενο κατάλογο

  1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες διαδοχικές καταχωρίσεις καταλόγου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώριση, που θέλετε να προσθέσετε στον αμέσως προηγούμενο κατάλογο.

  2. Δεξιοπατήστε, επιλέξτε Κατάλογος - Προσθήκη στον κατάλογο.

tip

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να συνδυάσετε δύο καταλόγους.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!