Κινούμενο κείμενο

Εισάγει κινούμενο κείμενο με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο κίνησης κειμένου

Κινούμενο κείμενο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!