Εισαγωγή

Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων με διάφορες λειτουργίες για την εισαγωγή γραφικών, πινάκων, εγγράφων και ειδικών χαρακτήρων.

Εικονίδιο

Εισαγωγή

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

Χειροκίνητη εισαγωγή πλαισίου απλής στήλης

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο στην θέση που μεταφέρετε στο έγγραφο. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να επιλέξετε τον αριθμό στηλών για το πλαίσιο.

Εικονίδιο εισαγωγής πλαισίου

Εισαγωγή πλαισίου χειροκίνητα

Από αρχείο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Εισαγωγή πίνακα

Εισάγει έναν πίνακα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο βέλος, να σύρετε για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα και μετά να πατήσετε στο τελευταίο κελί.

Εικονίδιο

Πίνακας

Εισαγωγή εγγράφου

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Εικονίδιο

Κείμενο από αρχείο

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Εικονίδιο ειδικού χαρακτήρα

Ειδικός χαρακτήρας

Εισαγωγή ενότητας

Εισάγει μια ενότητα κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου και μετά να επιλέξετε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να εισάγετε κομμάτια κειμένου από άλλα έγγραφα, για να εφαρμοστούν προσαρμοσμένες διατάξεις στηλών ή για να προστατέψετε ή να κρύψετε κομμάτια κειμένου εάν ισχύει μια συνθήκη.

Εικονίδιο ενότητας

Ενότητα

Εισαγωγή σελιδοδείκτη

Εισάγει σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πλοηγητή για γρήγορη μετάβαση στη σημειωμένη θέση, αργότερα. Σε έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε άγκυρες όπου μπορείτε να μεταβείτε από υπερσύνδεσμο.

Εικονίδιο

Σελιδοδείκτης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!