Εισαγωγή υποσέλιδου

Εμφανίζει το υποσέλιδο ενός εγγράφου HTML εάν τα υποσέλιδα είναι ενεργοποιημένα στην σελίδα καρτέλαςΜορφή - Στυλ σελίδας - Υποσέλιδο .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!