Εισαγωγή υποσέλιδου

Εμφανίζει το υποσέλιδο ενός εγγράφου HTML εάν τα υποσέλιδα είναι ενεργά στη σελίδα της καρτέλας Μορφή - Σελίδα - Υποσέλιδο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!