Εισαγωγή κεφαλίδας

Εμφανίζει την κεφαλίδα ενός εγγράφου HTML αν οι κεφαλίδες είναι ενεργές στη σελίδα της καρτέλας Μορφή - Σελίδα - Κεφαλίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!