Εισαγωγή κεφαλίδας

Displays the header of an HTML document if headers are enabled on the Format - Page Style - Header tab page.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!