Κατάσταση άμεσου δρομέα

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον άμεσο δρομέα. Μπορείτε να πατήσετε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος οποιασδήποτε πιθανής γραμμής κειμένου σε μια σελίδα και μετά να αρχίσετε να πληκτρολογείτε.

Μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά του άμεσου δρομέα επιλέγοντας - % PRODUCTNAME Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση άμεσου δρομέα

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε το μενού Αρχική - Αρχική - Κατάσταση άμεσου δρομέα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εναλλαγής κατάστασης άμεσου δρομέα

Εναλλαγή κατάστασης άμεσου δρομέα


Ο άμεσος δρομέας σας επιτρέπει να πατήσετε σε οποιαδήποτε κενή περιοχή σε μια σελίδα για να τοποθετήσετε κείμενο, εικόνες, πίνακες, πλαίσια και άλλα αντικείμενα.

Εάν τοποθετήσετε τον άμεσο δρομέα σχεδόν στη μέση μεταξύ του αριστερού και του δεξιού περιθωρίου μιας σελίδας ή ενός κελιού πίνακα, το κείμενο που εισαγάγετε θα κεντραριστεί. Παρόμοια, το κείμενο στοιχίζεται δεξιά, όταν ο άμεσος δρομέας τοποθετείται στο δεξιό περιθώριο.

warning

Το εργαλείο της αυτόματης διόρθωσης αφαιρεί αυτόματα κενές παραγράφους, στηλοθέτες, και κενά που μπήκαν από τον άμεσο δρομέα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον άμεσο δρομέα, τότε απενεργοποιήστε το εργαλείο αυτόματης διόρθωσης.


Ο άμεσος δρομέας ορίζει στηλοθέτες στη θέση του δρομέα. Εάν αλλάξετε αργότερα τους στηλοθέτες, η θέση του κειμένου στη σελίδα μπορεί επίσης να αλλάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!