Εικόνες και διαγράμματα

Αν το εικονίδιο Εικόνες και διαγράμματα στη γραμμή Εργαλεία είναι ενεργό, δεν εμφανίζονται γραφικά - μόνο κενά πλαίσια ως δεσμευτικά θέσης.

Εικονίδιο εικόνων και διαγραμμάτων

Εικόνες και διαγράμματα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!