Πρώτος συγγραφέας (πεδίο)

Εισάγει το όνομα του ατόμου που δημιούργησε το έγγραφο εδώ ως πεδίο. Το πεδίο εφαρμόζει την καταχώριση που έγινε στο - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Πρώτος συγγραφέας


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!