Θέμα

Εισάγει το θέμα που καθορίστηκε στις ιδιότητες του εγγράφου ως πεδίο. Αυτό το πεδίο εμφανίζει τα δεδομένα που μπήκαν στο πεδίο Θέμα που βρίσκεται στο Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Θέμα


Εάν επιθυμείτε να εισάγετε μια διαφορετική ιδιότητα του εγγράφου ως πεδίο, επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και κάντε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στον διάλογο Πεδία. Η κατηγορία Πληροφορίες εγγράφου περιέχει όλα τα πεδία που εμφανίζονται στις ιδιότητες εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!