Καταμέτρηση σελίδων

Εισάγει ως πεδίο τον συνολικό αριθμό σελίδων στο έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - πλήθος σελίδων


Εάν επιθυμείτε να μορφοποιήσετε τον αριθμό σελίδας με διαφορετική τεχνοτροπία αρίθμησης, επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία για να εισάγετε το απαραίτητο πεδίο και να ορίσετε τις ρυθμίσεις στον διάλογο Πεδίο. Η μορφοποίηση του πεδίου που εισάγεται με χρήση της εντολής Αριθμός σελίδας μπορεί επίσης να τροποποιηθεί, με χρήση της εντολής Επεξεργασία - Πεδίο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!