Καταμέτρηση σελίδων

Εισάγει ως πεδίο τον συνολικό αριθμό σελίδων στο έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Πλήθος σελίδων


Η μορφή του εισαγόμενου πεδίου χρησιμοποιώντας την εντολή Πλήθος σελίδων μπορεί να τροποποιηθεί με τη χρήση της εντολής Επεξεργασία - Πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!