Ώρα

Εισάγει την τρέχουσα ώρα ως πεδίο. Η ώρα ανακτάται απευθείας από τις ρυθμίσεις συστήματος του λειτουργικού σας συστήματος. Εφαρμόζεται μια σταθερή μορφή ώρας, που δεν μπορεί να ενημερώνεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας F9.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Χρόνος


Για να δώσετε μια διαφορετική μορφή χρόνου, ή να προσαρμόσετε τα ενεργά δεδομένα του χρόνου, επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και κάντε τις επιθυμητές αλλαγές στον διάλογο Πεδία. Επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε οποτεδήποτε τη μορφή ενός εισηγμένου πεδίου χρόνου επιλέγοντας Επεξεργασία - Πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!