Ημερομηνία

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία ως πεδίο. Χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας και η ημερομηνία δεν ενημερώνεται αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία


Αν θα προτιμούσατε να καθορίσετε μια διαφορετική μορφή ημερομηνίας, ή να ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία, επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία για να εισάγετε μια εντολή πεδίου και να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στον διάλογο Πεδία. Η μορφή ενός υπάρχοντος πεδίου ημερομηνίας μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε επιλέγοντας Επεξεργασία - Πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!