Εισαγωγή πεδίων

Πατήστε για να ανοίξετε τον διάλογο Πεδία. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξει ένα υπομενού.

Εικονίδιο

Εισαγωγή πεδίων

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Ημερομηνία

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία ως πεδίο. Χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας και η ημερομηνία δεν ενημερώνεται αυτόματα.

Ώρα

Εισάγει την τρέχουσα ώρα ως πεδίο. Η ώρα ανακτάται απευθείας από τις ρυθμίσεις συστήματος του λειτουργικού σας συστήματος. Εφαρμόζεται μια σταθερή μορφή ώρας, που δεν μπορεί να ενημερώνεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας F9.

Αριθμός σελίδας

Εισάγει τον τρέχοντα αριθμό σελίδας ως πεδίο στη θέση του δρομέα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η χρήση της τεχνοτροπίας χαρακτήρα για τον Αριθμό της σελίδας.

Καταμέτρηση σελίδων

Εισάγει ως πεδίο τον συνολικό αριθμό σελίδων στο έγγραφο.

Θέμα

Εισάγει το θέμα που καθορίστηκε στις ιδιότητες του εγγράφου ως πεδίο. Αυτό το πεδίο εμφανίζει τα δεδομένα που μπήκαν στο πεδίο Θέμα που βρίσκεται στο Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή.

Τίτλος

Εισάγει τον τίτλο που καθορίστηκε στις ιδιότητες εγγράφου ως πεδίο. Αυτό το πεδίο εμφανίζει τα δεδομένα που μπήκαν στο πεδίο Τίτλος μέσα από Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή.

Πρώτος συγγραφέας (πεδίο)

Εισάγει το όνομα του ατόμου που δημιούργησε το έγγραφο εδώ ως πεδίο. Το πεδίο εφαρμόζει την καταχώριση που έγινε στο - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Άλλα

Εισάγει ένα πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Ο διάλογος εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα πεδία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!