Εισαγωγή

Η γραμμή εργαλείων περιέχει διάφορες λειτουργίες για εισαγωγή πλαισίων, γραφικών, πινάκων και άλλων αντικειμένων.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

Πίνακας

Εισάγει έναν πίνακα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο βέλος, να σύρετε για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα και μετά να πατήσετε στο τελευταίο κελί.

Εικονίδιο

Πίνακας

Ενότητα

Εισάγει μια ενότητα κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου και μετά να επιλέξετε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να εισάγετε κομμάτια κειμένου από άλλα έγγραφα, για να εφαρμοστούν προσαρμοσμένες διατάξεις στηλών ή για να προστατέψετε ή να κρύψετε κομμάτια κειμένου εάν ισχύει μια συνθήκη.

Εικονίδιο ενότητας

Ενότητα

Χειροκίνητη εισαγωγή πλαισίου

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο στην θέση που μεταφέρετε στο έγγραφο. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να επιλέξετε τον αριθμό στηλών για το πλαίσιο.

Εικονίδιο εισαγωγής πλαισίου

Εισαγωγή πλαισίου χειροκίνητα

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Εικονίδιο αιωρούμενου πλαισίου

Κινούμενο Πλαίσιο

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης

Εισάγει μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους στο έγγραφο. Η αγκύρωση για τη σημείωση εισάγεται στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης αρίθμησης ή ενός προσαρμοσμένου συμβόλου.

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης

Άμεση εισαγωγή σημείωσης τέλους

Οι υποσημειώσεις εισάγονται στο τέλος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους εισάγονται στο τέλος του εγγράφου.

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή σημείωσης τέλους

Σημείωση

Εισάγει μια σημείωση στη τρέχουσα θέση του δρομέα.

Σελιδοδείκτης

Εισάγει σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πλοηγητή για γρήγορη μετάβαση στη σημειωμένη θέση, αργότερα. Σε έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε άγκυρες όπου μπορείτε να μεταβείτε από υπερσύνδεσμο.

Εικονίδιο

Σελιδοδείκτης

Αρχείο

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Εικονίδιο

Κείμενο από αρχείο

Αυτόματο κείμενο

Δημιουργεί, επεξεργάζεται ή εισάγει αυτόματο κείμενο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο με γραφικά, πίνακες και πεδία ως αυτόματο κείμενο. Για να εισάγετε γρήγορα αυτόματο κείμενο, πληκτρολογήστε τη συντόμευση για το αυτόματο κείμενο στο έγγραφό σας και μετά πατήστε F3.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Εικονίδιο ειδικού χαρακτήρα

Ειδικός χαρακτήρας

Εισαγωγή πεδίων

Εισάγει ένα πεδίο στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εικονίδιο

Εισαγωγή πεδίων

Στοιχεία ελέγχου

Το εικονίδιο των στοιχείων ελέγχου ανοίγει μια γραμμή εργαλείων με τα εργαλεία που χρειάζεστε για τη δημιουργία διαδραστικής φόρμας.

Εικονίδιο επιλογής

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Από αρχείο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Ήχος ή βίντεο

Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο τύπου

Tύπος

Διάγραμμα

Εικονίδιο διαγράμματος

Διάγραμμα

Αντικείμενο OLE

Εισάγει αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεσμος ή ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο αντικειμένου OLE

Αντικείμενο OLE

Εισαγωγή ευρετηρίου

Εισάγει ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Καταχώριση

Σημειώνει το επιλεγμένο κείμενο ως ευρετήριο ή πίνακα καταχώρισης περιεχομένων.

Εικονίδιο

Καταχώριση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!