Εφαρμογή

Μεταφέρει τα περιεχόμενα της γραμμής εισόδου στο έγγραφό σας και κλείνει τη γραμμή τύπων. Τα περιεχόμενα της γραμμής εισόδου εισάγονται στη θέση του δρομέα στο έγγραφο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!