Άκυρο

Καθαρίζει τα περιεχόμενα της γραμμής εισαγωγής και κλείνει τη γραμμή του τύπου.

Εικονίδιο

Άκυρο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!