Προεπισκόπηση πολλών σελίδων

Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε ένα πλέγμα και να επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται ως γραμμές και στήλες στην προεπισκόπηση.

Εικονίδιο προεπισκόπησης πολλών σελίδων

Προεπισκόπηση πολλαπλών σελίδων

Αφού πατησετε το εικονίδιο Προεπισκόπηση πολλών σελίδων, μετακινήστε το ποντίκι πάνω από τον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών.

Περισσότερες επιλογές

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ρυθμίσεις πατώντας στο Περισσότερες επιλογές για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα δύο πλήκτρα αυξομείωσης για να ορίσετε τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται.

Σειρές

Καθορίζει τον αριθμό των γραμμών των σελίδων.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται σε στήλες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!