Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε ένα πλέγμα και να επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται ως γραμμές και στήλες στην προεπισκόπηση.

Εικονίδιο

Προεπισκόπηση πολλαπλών σελίδων

Αφού πατήσετε στο εικονίδιο Προεπισκόπηση πολλαπλών σελίδων, ανοίγει ο διάλογος Πολλαπλές σελίδες. Χρησιμοποιήστε τα δύο κουμπιά αυξομείωσης για να καθορίσετε τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται.

Γραμμές

Καθορίζει τον αριθμό των γραμμών των σελίδων.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται σε στήλες.

Οι ρυθμίσεις που επιλέγετε στον διάλογο μπορούν να οριστούν επίσης χρησιμοποιώντας το ποντίκι: Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Προεπισκόπηση πολλαπλών σελίδων. Ύστερα μετακινήστε το ποντίκι σας στον επιθυμητό αριθμό γραμμών και στηλών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!