Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Εμφανίζει δύο σελίδες στο παράθυρο της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Οι μονοί αριθμοί θα εμφανίζονται πάντα στη δεξιά πλευρά, ενώ οι ζυγοί στην αριστερή.

Εικονίδιο προεπισκόπησης δύο σελίδων

Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!