Εστίαση προεπισκόπησης

Καθορίζει το επίπεδο εστίασης της προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!