Συνδυασμένη προβολή

Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το ενεργό έγγραφο.

Όταν ο δρομέας είναι σε μια επώνυμη ενότητα, εμφανίζεται το όνομα της ενότητας. Όταν ο δρομέας βρίσκεται σε έναν πίνακα, εμφανίζεται το όνομα του κελιού του πίνακα. Το μέγεθος του αντικειμένου εμφανίζεται όταν επεξεργάζεστε πλαίσια ή αντικείμενα σχεδίου.

Όταν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα κείμενο, μπορείτε να διπλοπατήσετε σε αυτό το πεδίο για να ανοίξει ο διάλογος Πεδία. Σε αυτόν τον διάλογο μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο που θα εισαχθεί στο έγγραφό σας στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε έναν πίνακα και διπλοπατήσετε σε αυτό το πεδίο θα καλέσει τον διάλογο Μορφή πίνακα. Ανάλογα με το επιλεγμένο αντικείμενο, μπορείτε να καλέσετε έναν διάλογο για να επεξεργαστείτε μια ενότητα, ένα αντικείμενο γραφικών, ένα αιωρούμενο πλαίσιο, ένα αντικείμενο OLE, την άμεση αρίθμηση ή τη θέση και το μέγεθος ενός αντικειμένου σχεδίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!