Αριθμός σελίδας

Ο τρέχον αριθμός σελίδας εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο της γραμμής κατάστασης. Πατώντας, ανοίγει "Μετάβαση στη σελίδα", με το οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε στο έγγραφο. Δεξιοπατώντας, εμφανίζονται όλοι οι σελιδοδείκτες στο έγγραφο. Πατήστε έναν σελιδοδείκτη για να τοποθετήσετε τον δρομέα κειμένου στην τοποθεσία του σελιδοδείκτη.

Η εμφανιζόμενη σελίδα (x) και ο συνολικός αριθμός σελίδων (y) εμφανίζονται στη φόρμα Σελίδα x/y. Όταν μετακινήστε σε ένα έγγραφο με το ποντίκι, ο αριθμός σελίδας εμφανίζεται όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού. Όταν μετακινήστε χρησιμοποιώντας τη δεξιά γραμμή κύλισης, οι αριθμοί σελίδας εμφανίζονται ως συμβουλή της βοήθειας. Η μορφή της αρίθμησης σελίδων της γραμμής κατάστασης και της γραμμής κύλισης είναι ταυτόσιμη.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση για τον Περιηγητή διπλοπατώντας στο πεδίο Αριθμός σελίδας .

Για να μετακινηθείτε σε μια συγκεκριμένη σελίδα, εισάγετε τον αριθμό σελίδας στο κουμπί αυξομείωσης Σελίδα στον περιηγητή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν πιέζετε τον συνδυασμό πλήκτρων συντόμευσης Shift++F5, μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό σελίδας. Όταν πιέζετε το πλήκτρο Enter, ο δρομέας μετακινείται στην επιλεγμένη σελίδα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!