Επανεκκίνηση αρίθμησης

Ξαναρχίζει την αρίθμηση του καταλόγου από το 1. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μέσα στον κατάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογοι - Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Τοποθετήστε τον δρομέα σε μια παράγραφο καταλόγου, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Κατάλογος - Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Στη γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση, πατήστε


Εικονίδιο επανεκκίνησης αρίθμησης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!