Επανεκκίνηση αρίθμησης

Ξαναρχίζει την αρίθμηση του καταλόγου από το 1. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μέσα στον κατάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογοι - Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Τοποθετήστε τον δρομέα σε μια παράγραφο καταλόγου, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Κατάλογος - Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Αρχική της καρτέλας Αρχική, επιλέξτε Επανεκκίνηση αρίθμησης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο επανεκκίνησης αρίθμησης

Επανεκκίνηση αρίθμησης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!