Μετακίνηση προς τα κάτω με υποπαραγράφους

Μετακινεί μια παράγραφο με όλες τις υποπαραγράφους της κάτω από την επόμενη παράγραφο. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση προς τα κάτω με υποπαραγράφους

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!