Μετακίνηση στοιχείου προς τα επάνω με υποσημεία

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία πριν από την προηγούμενη παράγραφο καταλόγου με το ίδιο επίπεδο καταλόγου. Μετακινεί μια επικεφαλίδα κεφαλαίου όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες τις υποκεφαλίδες της και το κείμενό της πριν από την προηγούμενη επικεφαλίδα στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να μετακινήσετε περισσότερες από μία παραγράφους καταλόγου ή επικεφαλίδες κεφαλαίου. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε μια παράγραφο καταλόγου ή επικεφαλίδα κεφαλαίου.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα επάνω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα επάνω με υποσημεία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!