Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισάγει μια παράγραφο χωρίς αρίθμηση. Η υπάρχουσα αρίθμηση δεν θα επηρεαστεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογοι - Εισαγωγή χωρίς αριθμημένη καταχώριση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Αρχική της καρτέλας Αρχική, επιλέξτε Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εισαγωγής μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!