Προαγωγή επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προωθεί το επίπεδο καταλόγου μιας παραγράφου καταλόγου, όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα δευτερεύοντα σημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου. Μπορούν να επιλεγούν πολλές παράγραφοι καταλόγου. Προωθεί το επίπεδο διάρθρωσης μιας αριθμημένης επικεφαλίδας, όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες οι υποεπικεφαλίδες της στο επόμενο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου ή μια αριθμημένη επικεφαλίδα.

Εικονίδιο προαγωγής επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προαγωγή επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!