Προβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Μετακινεί παραγράφους με υποπαραγράφους ένα επίπεδο αρίθμησης προς τα πάνω. Αυτό είναι ορατό μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μεταξύ του αριθμημένου κειμένου ή του κειμένου με κουκκίδες.

Εικονίδιο

Προβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!