Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Μετακινεί παραγράφους με υποπαραγράφους προς τα κάτω κατά ένα επίπεδο. Αυτό είναι ορατό μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται στο αριθμημένο κείμενο ή στο κείμενο με τις κουκκίδες.

Εικονίδιο

Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!