Υποβιβασμός του επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβάζει τον κατάλογο μιας παραγράφου καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου. Μπορούν να επιλεγούν πολλές παράγραφοι καταλόγου. Υποβιβάζει το επίπεδο διάρθρωσης μιας επικεφαλίδας κεφαλαίου όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες τις υποκεφαλίδες του στο επόμενο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου ή μια επικεφαλίδα κεφαλαίου.

Εικονίδιο υποβιβασμού επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!