Αρίθμηση ανενεργή

Απενεργοποιεί την αρίθμηση ή τις κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή τις επιλεγμένες παραγράφους.

Εικονίδιο ανενεργής αρίθμησης

Αρίθμηση ανενεργή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!