Χωρίς κατάλογο

Αφαιρεί αρίθμηση, ή κουκκίδες και εσοχές καταλόγου της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο χωρίς κατάλογο

Χωρίς κατάλογο

tip

Για να διατηρήσετε την εσοχή, αλλά να αφαιρέσετε κουκκίδες ή αριθμούς, τοποθετήστε τον δρομέα στην αρχή της παραγράφου και πατήστε Οπισθοδιαγραφή (Backspace).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!