Χωρίς κατάλογο

Αφαιρεί αρίθμηση, ή κουκκίδες και εσοχές καταλόγου της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογοι - Χωρίς κατάλογο.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Κατάλογοι - Χωρίς κατάλογο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο χωρίς κατάλογο

Χωρίς κατάλογο

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + F12

Από την πλευρική στήλη:

Στην προσάρτηση Παράγραφος του πίνακα Ιδιότητες, πατήστε στο Χωρίς κατάλογο.


tip

Για να διατηρήσετε την εσοχή, αλλά να αφαιρέσετε κουκκίδες ή αριθμούς, τοποθετήστε τον δρομέα στην αρχή της παραγράφου και πατήστε Οπισθοδιαγραφή (Backspace).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!