Άθροισμα

Ενεργοποιεί τη συνάρτηση αθροίσματος. Σημειώστε ότι ο δρομέας πρέπει να βρίσκεται στο κελί όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί το άθροισμα.

Το LibreOffice αναγνωρίζει την περιοχή κελιών για τη συνάρτηση άθροισης εφόσον τα κελιά είναι συμπληρωμένα με αριθμούς. Πριν να εισάγετε τα δεδομένα, πρέπει να επιλέξετε Πίνακας - Αναγνώριση αριθμών για να ενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα.

Πατήστε στο Εφαρμογή για να αποδεχτείτε τον τύπο αθροίσματος, όπως εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.

Εικονίδιο

Άθροισμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!